Termos e condicións

Tódolos corredoras e corredores, ó realizar a inscrición, aceptan a publicación do seu nome e imaxe nas clasificacións, medios de comunicación, internet, ou cualquiera outro medio que a organización poida requerir.

Mediante a inscrición, o participante consinte expresamente que os seus datos de contacto poidan ser cedidos e empregados polos organizadores do evento, os organizadores, as empresas que patrocinadoras, e a Federación Galega de Atletismo.

Asimesmo consinte expresamente que as imaxes ou vídeos que se tomen durante o evento e nas que apareza poidan ser publicadas nas webs e/ou redes sociais dos organizadores do evento, os organizadores, as empresas que patrocinadoras, ou a Federación Galega de Atletismo.

Esas imaxes ou vídeos poderán ser obxeto de uso en mostras, exposicións ou catálogos, ou para promocionar futuros eventos deportivos, concursos ou actividades. Os organizadores resérvanse os dereitos de utilización, distribución, comunicación pública, transformación, exhibición ou reproducción, así como cualquera outro dereito de explotación por periodo indefinido.

No se admiten más comentarios